Witamy i zapraszamy do kontaktu!

Szanowni Państwo,
Firma Poltegor-projekt sp. z o.o. rozpoczął działalność w latach 50 ubiegłego wieku. Do 1992 roku działaliśmy jako państwowe biuro projektowe, a od 1992 roku jesteśmy spółk?z ograniczon?odpowiedzialności? której wszystkie udziały znajduj?si?w rękach osób prywatnych.
Obecnie Spółka prowadzi działalność w jednym kierunku: usługi projektowe. Do roku 2007 Spółka realizowała równie?usługi z zakresu generalnego wykonawstwa.
Historia POLTEGOR-u sięga 1950 r. Wtedy to powołano we Wrocławiu Oddzia?Centralnego Biura Projektów Przemysłu Węglowego w Katowicach. W 1955 r. przekształcono go w samodzielne Dolnośląskie Biuro Projektów Górniczych, które w 1957 przejęło obowiązki generalnego projektanta szybko rozwijającego si?przemysłu węgla brunatnego, a w 1971 r. stało si?instytucj?wiodąc?w pracach naukowo-badawczych i projektowaniu dla górnictwa odkrywkowego wszelkich kopalin. Zmieniono te?wówczas nazw?na Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR.
Inne ważne daty z późniejszej historii POLTEGORU to:
Rok 1981 - przenosiny do nowej siedziby w wieżowcu przy ulicy Powstańców Śl. 95.
Rok 1991 - podzia?na dwie firmy Poltegor-projekt oraz Poltegor-instytut.
Rok 1992 - prywatyzacja Poltegor-projekt, w wyniku której powstaje Spółka z o.o.
Rok 2006 – sprzeda?nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich i rozpoczęcie budowy nowej siedziby przy ul. Wyścigowej  we Wrocławiu
Rok 2007 - ukończenie i przeprowadzka do nowej siedziby.
Będzie nam bardzo miło, jeśli zainteresujecie si?Państwo nasz?ofert?i zapoznacie si?z kolejnymi stronami naszego serwisu gdzie znajdziecie więcej informacji. Prosimy równie?o kontakt bezpośredni.
Serdecznie zapraszamy.
Zarząd Poltegor-projekt sp. z o.o.

Pliki do pobrania:
dekra

Siedziba Poltegor-projekt sp. z o.o.

开心彩票首页注册

System jakości

 

POLTEGOR-projekt sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56 f, 53-012 Wrocław, Polska, tel. (+48 71) 798 70 00/01, faks (+48 71) 798 71 00/01, e-mail: biuro@www.wdiw168.cn
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA - FABRYCZNEJ, NR KRS: 0000070608                 KAPITA?ZAKŁADOWY: 814 600 z?                NIP: 899-02-03-461

Variety show reading car fashion constellation
aviation Super League Go abroad explore the weather
explore Celebrity constellation Go abroad Super League
Go abroad game constellation news aviation